Συλλογή υπογραφών

Για κατ΄ οίκον εκπαίδευση στην Ελλάδα


Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Αυστραλία καθώς και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η εκπαίδευση κατ' οίκον (homeschooling, όπως ονομάζεται) αποτελεί νόμιμη εναλλακτική επιλογή μόρφωσης. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον νόμο 3699/2008 και 4186/2013, είναι νόμιμη, μόνο όταν συντρέχουν σοβαρά προβλήματα υγείας του παιδιού, τα οποία δεν επιτρέπουν την μετακίνησή του στο φυσικό περιβάλλον του σχολείου. Στην προσπάθειά μας να βελτιωθεί το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας ως έκφραση του δημοκρατικού πολιτεύματος, κινητοποιήθηκε μια μεγάλη ομάδα οικογενειών. Έχοντας, λοιπόν, σαν σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενημέρωση ποικίλων περιπτώσεων οικογενειών, στοχεύουμε στην τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας έτσι, ώστε η διδασκαλία στο σπίτι να αποτελεί νόμιμο δικαίωμα για το κάθε παιδί και στην Ελλάδα.


Παρακάτω αναφέρουμε ενδεικτικά μερικές χώρες, στις οποίες εφαρμόζεται το homeschooling:

 • Αυστραλία
 • Αυστρία
 • Γαλλία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • ΗΠΑ
 • Ινδία
 • Ιρλανδία
 • Ισραήλ
 • Ιταλία
 • Καναδάς
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Μεγάλη Βρετανία
 • Νέα Ζηλανδία
 • Νορβηγία
 • Νότια Αφρική
 • Ουκρανία
 • Πολωνία
 • Ρωσία
 • Σουηδία
 • Φινλανδία

Σύμφωνα με στοιχεία του 2020, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν πάνω από 3.000.000 παιδιά που εκπαιδεύονται στο σπίτι, ενώ σχεδόν 100.000 διδάσκονται κατ' οίκον στην Αγγλία. Η τάση στην υιοθέτηση αυτού του τρόπου μάθησης από τους γονείς στα παιδιά τους είναι αυξητική σε παγκόσμιο επίπεδο. Περισσότερα από 900 πανεπιστήμια στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Harvard και Yale, δέχονται τους κατ' οίκον μαθητές.

Πώς υλοποιείται στην πράξη η κατ' οίκον εκπαίδευση;

Όπως έχει αναφερθεί, η κατ' οίκον εκπαίδευση είναι ένας εναλλακτικός τρόπος μάθησης στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών πράξεων μιας χώρας. Με την επιλογή του, την ευθύνη για την εκπαίδευση του παιδιού την έχει αποκλειστικά το οικογενειακό του περιβάλλον (αναλαμβάνουν οι γονείς ή επιλεγμένοι δάσκαλοι) καλύπτοντας τη διδακτέα ύλη που ορίζεται για την κάθε τάξη από το Υπουργείο Παιδείας της εκάστοτε χώρας. Έπειτα, ο μαθητής καλείται να εξεταστεί σε σχολείο σε χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζονται από το κράτος. Με αυτόν τον τρόπο ελέγχεται αφενός η πρόοδος του μαθητή και αφετέρου η αποτελεσματικότητα αυτού του τρόπου διδασκαλίας.

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όλους τους μαθητές της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Από την νομιμοποίησή της θα εξυπηρετηθούν οικογένειες όπου οι γονείς εργάζονται με κυλιόμενο ωράριο, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, τραυλισμός κ.ά.), παιδιά με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, παιδιά ακριτικών περιοχών, γονείς που η φύση της εργασίας τους απαιτεί συχνές μεταθέσεις και οικογένειες με μέλη που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες με σκοπό την αποφυγή μετάδοσης ασθενειών σε αυτούς κ.ά.


Πλεονεκτήματα από την κατ' οίκον εκπαίδευση:

 • Διαφύλαξη θρησκευτικών, ηθικών και ιδεολογικών αξιών της οικογένειας.
 • Προσαρμογή εκπαίδευσης στις ανάγκες και τους ρυθμούς του παιδιού, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με υψηλό δείκτη νοημοσύνης, για τα οποία δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη από τη δημόσια παιδεία.
 • Γρηγορότερη μάθηση, λόγω αποφυγής των πειθαρχικών και συμπεριφορικών προβλημάτων της σχολικής τάξης.
 • Ευέλικτο μαθησιακό ωράριο, σύμφωνο με τις οικογενειακές υποχρεώσεις.
 • Ελεύθερη επιλογή διδασκόντων.
 • Αποφυγή σχολικού εκφοβισμού.
 • Αποφυγή υποβαθμισμένης ποιότητας σπουδών, που προσφέρουν ορισμένα σχολεία.
 • Ενίσχυση ενδοοικογενειακών σχέσεων.
 • Εξοικονόμηση πόρων από τις μετακινήσεις.


Παρακαλούμε, όσες οικογένειες ενδιαφέρονται, να δηλώσουν συμμετοχή στο κανάλι μας στο Viber ούτως, ώστε να μετατραπεί το κοινωνικό μας αίτημα σε απαίτηση και να κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες, με στόχο την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.


Κανάλι Viber: Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ - ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Πατήστε το ακόλουθο κουμπί, για να οδηγηθείτε στο κανάλι