Το κανάλι με τις ομιλίες του γέροντα στο YouTube

Οι ομιλίες είναι βιντεοσκοπημένες με αυτόματα μεταφρασμένους υπότιτλους σε 133 γλώσσες του κόσμου, έχοντας σαν στόχο την ευρεία διάδοσή τους.


Πατήστε το ακόλουθο κουμπί, για να οδηγηθείτε στις ομιλίες


Πώς να ενεργοποιήσετε τους υπότιτλους και να επιλέξετε γλώσσα στα βίντεο του YouTube